κάνω εμετό

Μεταφράσεις

κάνω εμετό

يَتَقَيَّأُ

κάνω εμετό

zvracet

κάνω εμετό

kaste op

κάνω εμετό

erbrechen, übergeben (sich)

κάνω εμετό

throw up, vomit

κάνω εμετό

vomitar

κάνω εμετό

oksentaa

κάνω εμετό

vomir

κάνω εμετό

povraćati, povratiti

κάνω εμετό

vomitare

κάνω εμετό

吐く

κάνω εμετό

토하다

κάνω εμετό

overgeven

κάνω εμετό

kaste opp, spy

κάνω εμετό

zwymiotować

κάνω εμετό

vomitar

κάνω εμετό

kräkas, spy

κάνω εμετό

อาเจียน

κάνω εμετό

kusmak

κάνω εμετό

nôn

κάνω εμετό

呕吐
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close