κάνω σκασιαρχείο

Μεταφράσεις

κάνω σκασιαρχείο

يِتَغَيَّب

κάνω σκασιαρχείο

jít za školu

κάνω σκασιαρχείο

pjække

κάνω σκασιαρχείο

schwänzen

κάνω σκασιαρχείο

play hooky, play truant

κάνω σκασιαρχείο

dejar de asistir, hacer novillos

κάνω σκασιαρχείο

lintsata

κάνω σκασιαρχείο

faire l’école buissonnière

κάνω σκασιαρχείο

ne ići u školu, markirati

κάνω σκασιαρχείο

marinare la scuola

κάνω σκασιαρχείο

サボる

κάνω σκασιαρχείο

무단결석하다

κάνω σκασιαρχείο

spijbelen

κάνω σκασιαρχείο

skulke

κάνω σκασιαρχείο

wagarować

κάνω σκασιαρχείο

faltar às aulas, matar aula

κάνω σκασιαρχείο

прогуливать

κάνω σκασιαρχείο

skolka

κάνω σκασιαρχείο

หนีโรงเรียน

κάνω σκασιαρχείο

okuldan kaçmak

κάνω σκασιαρχείο

trốn học

κάνω σκασιαρχείο

逃学
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close