κάνω τηλεφώνημα

Μεταφράσεις

κάνω τηλεφώνημα

يُخابِرُ

κάνω τηλεφώνημα

zavolat

κάνω τηλεφώνημα

ringe op

κάνω τηλεφώνημα

anrufen

κάνω τηλεφώνημα

call, ring up

κάνω τηλεφώνημα

llamar por teléfono

κάνω τηλεφώνημα

soittaa puhelimella

κάνω τηλεφώνημα

appeler

κάνω τηλεφώνημα

nazvati

κάνω τηλεφώνημα

chiamare

κάνω τηλεφώνημα

電話をかける

κάνω τηλεφώνημα

전화하다

κάνω τηλεφώνημα

opbellen

κάνω τηλεφώνημα

ringe opp

κάνω τηλεφώνημα

zadzwonić

κάνω τηλεφώνημα

telefonar

κάνω τηλεφώνημα

звонить по телефону

κάνω τηλεφώνημα

ringa upp

κάνω τηλεφώνημα

โทรศัพท์หา

κάνω τηλεφώνημα

telefonla aramak

κάνω τηλεφώνημα

gọi điện

κάνω τηλεφώνημα

打电话
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close