κάνω φιγούρα

Μεταφράσεις

κάνω φιγούρα

يَفْتَخِرُ

κάνω φιγούρα

vychloubat se

κάνω φιγούρα

prale

κάνω φιγούρα

angeben

κάνω φιγούρα

show off

κάνω φιγούρα

presumir

κάνω φιγούρα

leveillä

κάνω φιγούρα

exhiber

κάνω φιγούρα

razmetati se

κάνω φιγούρα

ostentare

κάνω φιγούρα

見せびらかす

κάνω φιγούρα

과시하다

κάνω φιγούρα

opscheppen

κάνω φιγούρα

vise seg

κάνω φιγούρα

popisać się

κάνω φιγούρα

exibir-se

κάνω φιγούρα

рисоваться

κάνω φιγούρα

skryta

κάνω φιγούρα

ทำตัวเด่น

κάνω φιγούρα

gösteriş yapmak

κάνω φιγούρα

khoe khoang

κάνω φιγούρα

炫耀
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close