κάπνα

Μεταφράσεις

κάπνα

('kapna)

καπνιά

(kap'ɲa) θηλυκό
ουσιαστικό
καπνός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close