κάποιοι

Μεταφράσεις

κάποιοι

بَعْضُ

κάποιοι

nějaký

κάποιοι

nogle

κάποιοι

einige

κάποιοι

some

κάποιοι

algunos

κάποιοι

jotkut

κάποιοι

certains

κάποιοι

nešto

κάποιοι

alcuni

κάποιοι

いくらか

κάποιοι

약간

κάποιοι

een aantal

κάποιοι

noen

κάποιοι

kilku

κάποιοι

alguns

κάποιοι

кое-кто

κάποιοι

några

κάποιοι

บางส่วน

κάποιοι

bazı

κάποιοι

một vài người

κάποιοι

有些
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close