κάρο

Μεταφράσεις

κάρο

kärryt‎carroalcaravea, kümmelkoszykkošíkpanierعربةкорзинаcartWarenkorbcarrinho ('karo)
ουσιαστικό ουδέτερο
όχημα που το σέρνουν ζώα για μεταφορά προσώπων ή αντικειμένων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close