κάτεργο

Μεταφράσεις

κάτεργο

bagne ('katerɣo)
ουσιαστικό ουδέτερο
τα καταναγκαστικά έργα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close