κάτω

Μεταφράσεις

κάτω

('kato)
επίρρημα
1. στο έδαφος πέφτω κάτω
(δεν) παρατάω την προσπάθεια
2. σε χαμηλότερο επίπεδο Πάω κάτω.
πιο χαμηλά από κτ Κρύψου κάτω απ' το τραπέζι!
3. λιγότερο από κάτω από το μηδέν κάτω από δεκαοκτώ χρονών

κάτω


ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
που βρίσκονται από κάτω

κάτω


επίθετο
που βρίσκεται πιο χαμηλά η κάτω πόλη

κάτω

down, below, beneath, under, underneathen bas, au-dessous, dessous, sous, en dessousjosإِلَى أَسْفَل, تـَحْتَdolened, nedenforhinunter, untenabajoalapuolella, alasdoljegiù, sotto下に, 下へ아래로, 아래쪽에eronder, omlaagned, underna dole, poniżejabaixo, para baixoвниз, внизуnedanför, nerลง, อยู่ข้างล่างaltında, aşağıdaở dưới, xuống向下, 在下面
επιφώνημα
δηλώνει αποδοκιμασία Κάτω ο βασιλιάς!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close