κάτω από

Μεταφράσεις

κάτω από

pod

κάτω από

neden under, under

κάτω από

unter

κάτω από

below, beneath, under, underneath

κάτω από

bajo, debajo de

κάτω από

alapuolella, alla

κάτω από

sous

κάτω από

ispod, pod

κάτω από

sotto

κάτω από

・・・の下に, ・・・より下に

κάτω από

...보다 아래에, ...의 밑에, ...의 바로 밑에

κάτω από

onder

κάτω από

(neden)under, innunder, nedenfor

κάτω από

pod, poniżej

κάτω από

под

κάτω από

nedanför, under

κάτω από

ใต้ ภายใต้, ข้างใต้, ข้างล่าง, อยู่ตอนใต้

κάτω από

altında

κάτω από

bên dưới, ở dưới, phía dưới
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close