κέντρισμα

Μεταφράσεις

κέντρισμα

prick, digsporreOstrogaเดือยSporn박차espolónanspore ('cendrizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
τσίμπημα κέντρισμα σφήκας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close