κέντρο

Μεταφράσεις

κέντρο

centre, centercentreوَسَطstředcenterZentrumcentrokeskussredištecentro中心중심centrumsentrumcentrumcentroцентрmittศูนย์กลางmerkeztrung tâm中心Центърמרכז中心 ('centro)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. το σημείο στο μέσο ενός χώρου το κέντρο της πόλης
2. επίκεντρο το κέντρο του ενδιαφέροντος
3. χώρος με κπ λειτουργία κέντρο γλωσσών
4. πηγή, βάση κέντρο πληροφοριών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close