κίβδηλος

Μεταφράσεις

κίβδηλος

counterfeit, fake, false
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close