κίναιδος

Μεταφράσεις

κίναιδος

bardache, homosexuel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close