κίσσα

Μεταφράσεις

κίσσα

magpie, jay

κίσσα

pie

κίσσα

straka

κίσσα

husskade

κίσσα

Elster

κίσσα

urraca

κίσσα

harakka

κίσσα

svraka

κίσσα

gazza ladra

κίσσα

カササギ

κίσσα

까치

κίσσα

ekster

κίσσα

skjære

κίσσα

sroka

κίσσα

pega

κίσσα

сорока

κίσσα

skata

κίσσα

นกกางเขน

κίσσα

saksağan

κίσσα

chim ác là

κίσσα

喜鹊
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close