καίρια

Μεταφράσεις

καίρια

grièvement ('ceria)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close