καίριος

Μεταφράσεις

καίριος

('cerios) αρσενικό

καίρια

('ceria) θηλυκό

καίριο

gravekey, critical, grave, timelychavesleutelklíčavainמפתחمفتاحключkluczключSchlüsselchiavenøglenyckel ('cerio) ουδέτερο
επίθετο
1. που γίνεται τη σωστή στιγμή καίρια πρωτοβουλία
2. αποτελεσματικός καίριο πλήγμα
3. πολύ σημαντικός καίριος ρόλος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close