καβαλέτο

Μεταφράσεις

καβαλέτο

easel (kava'leto)
ουσιαστικό ουδέτερο
στήριγμα πίνακα ζωγραφικής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close