καβαλώ

Μεταφράσεις

καβαλώ

mount, ride
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close