καβουρντίζω

Μεταφράσεις

καβουρντίζω

brown, frizzle, fry, roast
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close