καβούκι

Μεταφράσεις

καβούκι

Meloneshell (ka'vuci)
ουσιαστικό ουδέτερο
το όστρακο της χελώνας
μεταφορικά μαζεύομαι από φόβο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close