καγκελάριος

Μεταφράσεις

καγκελάριος

Kanzler

καγκελάριος

chancellor

καγκελάριος

chancelier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close