καδρόνι

Μεταφράσεις

καδρόνι

beam, rafter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close