καημός

Μεταφράσεις

καημός

desire, distress, longing, yearning (kai'mos)
ουσιαστικό αρσενικό
μεγάλη στενοχώρια λέω τον καημό μου σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close