καθίζω

Μεταφράσεις

καθίζω

seat
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close