καθαιρώ

Μεταφράσεις

καθαιρώ

defrock, degrade
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close