καθαρογράφω

Μεταφράσεις

καθαρογράφω

(kaθaro'ɣrafo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
αντιγράφω κείμενο από το πρόχειρο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close