καθαρτήριος

Μεταφράσεις

καθαρτήριος

purgative
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close