καθεξής

Μεταφράσεις

καθεξής

(kaθe'ksis)
επίρρημα
και λοιπά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close