καθετήρασ

(προωθήθηκε από καθετήρας)
Μεταφράσεις

καθετήρασ

probe

καθετήρασ

катетер
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close