καθημερινότητα

Μεταφράσεις

καθημερινότητα

quotidien, quotidienneté, routineAlltag (kaθimeri'notita)
ουσιαστικό θηλυκό
η ζωή κάθε μέρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close