καθιέρωση

Μεταφράσεις

καθιέρωση

introduction介绍introduzioneIntroduktionintroducciónEinführung介紹introductionвведениеמבואمقدمةIntroduktionwprowadzenieÚvodintrodução소개 (kaθi'erosi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. δημιουργία θεσμού η καθιέρωση μιας γλώσσας
2. υιοθέτηση η καθιέρωση ενός συστήματος
3. η αναγνώριση η καθιέρωση ενός επιστήμονα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close