καθιστικός

Μεταφράσεις

καθιστικός

sedentary, sitting
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close