καθιστώ

Μεταφράσεις

καθιστώ

make, render
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close