καθορισμός

Μεταφράσεις

καθορισμός

conditioning (kaθori'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
προσδιορισμός o καθορισμός των όρων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close