καθρέφτισμα

Μεταφράσεις

καθρέφτισμα

reflectionréflexion (ka'θreftizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να καθρεφτίζεται ή να αντανακλά κτ κάπου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close