καθόλου

Μεταφράσεις

καθόλου

any, at all, not at all, whatsoever, nodu tout, nonلَاneikkeneinnoeinenonいいえ아니오nietslett ikkew żadnym wypadkunãoнетnejไม่yokkhôngלאНе (ka'θolu)
επίρρημα
1. σε καμία περίπτωση Δε θέλω καθόλου να τον δω.
2. κάπως Πεινάς καθόλου;
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close