καινοτομώ

Μεταφράσεις

καινοτομώ

innovate, pioneer

καινοτομώ

innover
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close