καινοφανής

Μεταφράσεις

καινοφανής

new-fangled, newfangled, novel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close