καιρικός

(προωθήθηκε από καιρική)
Μεταφράσεις

καιρικός

(ceri'kos)

καιρική

(ceri'ci)

καιρικό

weather (ceri'ko)
επίθετο
σχετικός με τον καιρό καιρικές συνθήκες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close