καιρός

Μεταφράσεις

καιρός

Wetter, Zeitweather, timetiemposäätempsvrijemetempotempusorasweer, tijdpogodatempoпогодаväderthời tiếtطَقْسpočasívejr天気날씨værอากาศhava天气 (ce'ros)
ουσιαστικό αρσενικό
1. το κλίμα κάνει καλόκακό καιρό το δελτίο καιρού
2. χρόνος Περνάει ο καιρός.
μεταφορικά ξοδεύω το χρόνο μου άσκοπα
3. στιγμή Δεν είναι καιρός για αστεία.
4. εποχή στον καιρό μας
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close