καισαρικός

(προωθήθηκε από καισαρική)
Μεταφράσεις

καισαρικός

(cesari'kos)

καισαρική

(cesari'ci)

καισαρικό

césarien (cesari'ko)
επίθετο
εγχείριση αντί για φυσικό τοκετό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close