και αν

Μεταφράσεις

και αν

even if
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close