και οι δύο

Μεταφράσεις

και οι δύο

كِلا

και οι δύο

oba

και οι δύο

begge

και οι δύο

beide

και οι δύο

both

και οι δύο

ambos

και οι δύο

molemmat

και οι δύο

les deux

και οι δύο

oba

και οι δύο

entrambi

και οι δύο

両方

και οι δύο

양쪽

και οι δύο

beide

και οι δύο

begge

και οι δύο

oba

και οι δύο

ambos

και οι δύο

оба

και οι δύο

båda

και οι δύο

เหมือนกัน

και οι δύο

her ikisi de

και οι δύο

cả hai

και οι δύο

双方
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close