κακαρίζω

Μεταφράσεις

κακαρίζω

cackle, cluck

κακαρίζω

caqueter
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close