κακοδιάθετος

(προωθήθηκε από κακοδιάθετο)
Μεταφράσεις

κακοδιάθετος

(kako'ðjaθetos) αρσενικό

κακοδιάθετη

(kako'ðjaθeti) θηλυκό

κακοδιάθετο

(kako'ðjaθeto) ουδέτερο
επίθετο
που έχει κακή διάθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close