κακοδιαθεσία

Μεταφράσεις

κακοδιαθεσία

indisposition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close