κακολογώ

Μεταφράσεις

κακολογώ

denigrate, malign (kakolo'ɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
λέω άσχημα λόγια για κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close