κακομοίρης

(προωθήθηκε από κακομοίρικο)
Μεταφράσεις

κακομοίρης

(kako'miris) αρσενικό

κακομοίρα

(kako'mira) θηλυκό

κακομοίρικο

(kako'miriko) ουδέτερο
επίθετο
καημένος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close