κακοπληρωμένος

Μεταφράσεις

κακοπληρωμένος

málo placený

κακοπληρωμένος

underbetalt

κακοπληρωμένος

unterbezahlt

κακοπληρωμένος

underpaid

κακοπληρωμένος

mal pagado

κακοπληρωμένος

alipalkattu

κακοπληρωμένος

sous-payé

κακοπληρωμένος

potplaćen

κακοπληρωμένος

sottopagato

κακοπληρωμένος

十分な額が払われていない

κακοπληρωμένος

박봉의

κακοπληρωμένος

onderbetaald

κακοπληρωμένος

underbetalt

κακοπληρωμένος

niedostatecznie wynagrodzony

κακοπληρωμένος

mal pago

κακοπληρωμένος

низкооплачиваемый

κακοπληρωμένος

underbetald

κακοπληρωμένος

ได้รับค่าจ้างน้อยไป

κακοπληρωμένος

düşük ücretli

κακοπληρωμένος

được trả lương thấp

κακοπληρωμένος

报酬过低的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close